מדיניות פרטיות

אנחנו, ב-Seperia College מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגנת מידע אישי אשר נמסר לנו במסגרת שימושך באתר האינטרנט שלנו (“מידע אישי”), באופן המפורט במדיניות פרטיות זו (“מדיניות פרטיות”). מדיניות הפרטיות מסבירה את המדיניות שלנו ביחס לסוג המידע הנאסף על-ידנו בעת שימושך באתר ובשירותים המוצעים בו (“שירותים”), מדוע אנו אוספים את המידע הנ”ל וכיצד אנו משתמשים בו.

מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. באמצעות השימוש באתר ובשירותיו, הינך מביע את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך (לרבות, אך לא רק, מידע אישי) כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.
אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות פרטיות זו, אנו נודיעך על שינויים אלה על-ידי פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. על כן, אנו ממליצים לך לעיין במדיניות הפרטיות לעיתים קרובות.

 

איסוף מידע

במהלך שימושך באתר ובשירותיו, אנו אוספים מידע אישי אודותיך אשר יאפשר לזהותך וליצור עמך קשר, כגון שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר, דומיין, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, וכן נתונים אחרים אשר ייתכן ותתבקש לספק בעת השימוש באתר, פנייה אלינו, שליחת קורות חיים, או על-ידי שימוש בשירותים המצויים בו.

כמו כן, ייתכן, כי ייאסף מידע נוסף, דוגמת כתובת ה-IP שממנה פנית, זמנים ותאריכים בהם נעשה שימוש באתר, סוג הדפדפן של המשתמש, שפת השימוש של המשתמש, דוחות קריסת תוכנה, העדפות השימוש באתר, וכן משוב בנוגע לשירותים המוצעים באתר. מידע זה נשמר באמצעות יומן פעילות ייחודי לך.

המידע כאמור נמסר לנו על-ידך ונאסף בעת ביקורך ושימושך באתר. מידע זה כאמור יאפשר לנו לשפר ולהעשיר את התוכן והשירותים המוצעים באתר ולהתאים את האתר, התוכן והשירותים בו להעדפות המשתמשים.

הנך אחראי, כי המידע האישי וכן כל מידע אחר שתמסור לנו הינו נכונן ומדויק. יובהר בזאת, כי מידע לא מדויק שיימסר על-ידך, ישפיע על המידע שתקבל מאיתנו בעת שימושך באתר, וכן ישפיע על היכולת שלנו ליצור עמך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות פרטיות זו. הינך יכול לעדכן את המידע האישי שלך על-ידי יצירת קשר עמנו. במידה והנך: (1) מעוניין לוודא את נכונות המידע האישי אשר נאסף אודותיך; ו/או (2) מעוניין לעדכן את המידע האישי; ו/או (3) יש לך טענה לגבי השימוש במידע האישי.

באם יידרש אנו נפעל לשם: (א) עדכון המידע שמסרת לנו בכפוף לקבלת נתונים שיוודאו את המידע הנ”ל כפי שיידרש על-ידנו, או (ב) סימון כל מידע לאיסור בשימוש עתידי למטרות שיווק. למען הסר ספק, אין במדיניות פרטיות זו בכדי למנוע מאיתנו מלשמור את המידע האישי שלך (לרבות מידע אישי שביקשת לעדכן) במקום בו אנו נדרשים לעשות כן על-פי חוק.

אנו עשויים לבקש ממך, מעת לעת, מידע באמצעות סקרים או תחרויות. ההשתתפות בסקרים או בתחרויות אלה הינה על בסיס התנדבותי לחלוטין, ועל כן יש לך האפשרות לבחור באם לחשוף או לא לחשוף מידע שכזה.

 

שימוש במידע

אנו משתמשים במידע האישי שנאסף ממך על מנת לספק את השירותים, לספק תמיכה ללקוחות, לנקוט באמצעי הבטיחות הדרושים, לשם ביצוע בדיקות אימות, לצורך עמידה בדרישות עסקיות מסוימות ולכל מטרה אחרת הקשורה להפעלת השירותים שלנו. המידע האישי עשוי לשמש גם לשליחת הצעות בעלות תוכן שיווקי, מידע על המוצרים והשירותים שלנו ומוצרים ושירותים של צדדים שלישיים, וזאת על מנת לשפר את ההיצע של מגוון מוצרים ושירותים ועל מנת לשפר את שירות הלקוחות. אנו יכולים גם לעשות שימוש במידע האמור בכדי לעקוב אחר שימושך באתר ולמטרות פנימיות אחרות, כגון לשם הערכת האתר ושיפור השירותים באתר.

אנו עשויים לחשוף את המידע האישי לגורמים קשורים ו/או לצדדים שלישיים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כאשר מטרת הגילוי היא לספק לך את השירותים או על-מנת לשפר את השירותים שכבר מסופקים לך. בנוסף, אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך באם נידרש לעשות כן על-פי דין, או אם אנו מאמינים בתום לב, כי פעולה זו דרושה לשם: (1) היענות להליך משפטי או בנסיבות בהן אנו מצויים תחת חובה משפטית; (2) שמירה והגנה על זכויותינו וקנייננו, או (3) הגנה על הביטחון האישי של המשתמשים האחרים או של הציבור.

בכל מקרה שבו נמכור, נמחה או נעביר חלק מעסקנו או את כל עסקנו ו/או נכסים ליורש או לרוכש, או אם אנו נרכש או נתמזג עם צד שלישי, או אם אנו נפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון, אנו נהיה רשאים למכור, להסב או להעביר ליורש ו/או לרוכש כאמור, את כל המידע האישי שלך וכן כל מידע אחר נוסף שסופק לנו על-ידך.

 

הסרה

הינך רשאי בכל עת לבחור שלא להמשיך ולקבל מיד פרסומי ושיווקי מאיתנו, על ידי שליחת הודעה עם כתובת האימייל המבוקשת להסרה ל – unsubscribe@seperia.com או באמצעות שימוש בדף יצירת קשר

 

COOKIES

קבצי “Cookie” הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי של המשתמש המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיו של המשתמש ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלו, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. אנו עשויים לעשות שימוש בקבצי “Cookie” אשר יאפשרו לנו להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.
במידה ואינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצלנו באמצעות השימוש בקבצי “Cookie”, הינך יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי “Cookie” קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי “Cookie” או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ “Cookie” תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי “Cookie” ו/או לבטל קבלת קבצי “Cookie”, תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות שבאתר.

 

אבטחת מידע

אבטחת הנתונים האישיים שלך חשובה לנו. אנו מבינים את חשיבות אבטחת המידע, וכן את הטכניקות הדרושות כדי לאבטח מידע. אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף על-ידנו אודותיך באתר.

העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל
אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי. יתכן וחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים באיחוד האירופי, ובמקרה שכזה אנו ננקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך.
קישורים לאתרים אחרים

ייתכן ותמצא באתר קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט (להלן: “הקישורים”), שאינם מופעלים על-ידנו (להלן: “האתרים השונים”) ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר אלינו אתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן אנו לא אחראים למידע אשר נאסף על-ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ואנו לא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור.

 

ויתור

אנו לא נושאים באחריות לאירועים מעבר לשליטתנו הישירה. אין ביכולתנו להבטיח שלא יהיו שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי שלך. כמו כן, אין אנו נושאים באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתנו הסבירה.

 

יצירת קשר

בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש או לשירותים באתר או למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר בפרטים הבאים:
ספרייא בע”מ
רחוב גלגלי הפלדה 6, ת.ד. 12031, הרצליה פיתוח 4672206, ישראל.
דואר אלקטרוני: info@seperia.com
טלפון: 09-9509286.

רוצים לשמוע עוד?

הודעה חשובה

בעתיד הקרוב לא צפוי להיפתח קורס.

עם זאת, השקנו תוכנית התמחות חדשה אצלנו ב- Seperia.

Seperia Internship Program

עבור בוגרי קורסים מכל הארץ המעוניינים לצבור ניסיון מעשי ב- PPC.